JAVNI POZIV za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županije je 21.06.2022. godine objavila JAVNI POZIV za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini.

Svrha i cilj potpore: poticanje cjeloživotnog učenja učenika i studenata, razvoj poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva

Prihvatljivi korisnici:

  1. subjekti malog gospodarstva( trgovačka društva, obrti i zadruge)
  2. poduzetničke potporne institucije koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije

Prihvatljivi su troškovi za:

– organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente,

– tiskanje brošura, letaka i slično,

– sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično,

– druge oblike poticanja poduzetništva kod učenika i studenata.

Intenzitet potpore je 100% opravdanih troškova

Rok za dostavu prijava je od 21. lipnja 2022. godine do utroška planiranih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2022. godine

Detalje o natječaju možete pronaći na linku: https://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku