Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)

Autor: LRA Belišće

FZOEU objavio Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)

CILJ POZIVA:  povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za O, 1 %.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

  • Punoljetne fizičke osobe (građani)
  • Fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja)
  • Trgovačka društva
  • Ustanove izvan javnog sektora
  • Vjerske zajednice
  • Neprofitna organizacije osim udruga i zadruga,

a, koji udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti iz Poziva.

Fizičke osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju najviše jednog vozila, pri čemu se za određivanje ukupnog iznosa sredstava Fonda primjenjuju ograničenja do maksimalno 70.000kn, a udio financiranja je do 40%

Pravne osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju jednog ili više vozila, pri čemu ukupan iznos sredstava Fonda ne može biti viši od 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu do 70.000 kuna i sufinanciranje u visini od 40%

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA:

Za prijavitelja prijavu podnosi prodajno mjesto elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u mrežnu aplikaciju Fonda za prijavu na Poziv.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. lipnja 2022. godine u 8:00 sati.

Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više o uvjetima poziva na linku: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=189