Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je peti  Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice.

Natječaj je namijenjen:

  • fizičkim i pravnim osobama (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje imaju odobren objekt (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) koje su registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17. lipnja 2022.) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla ili
  • fizičkim i pravnim osobama (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), koje nemaju odobren objekt (nisu registrirane) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na esavjetovanju (17. lipnja 2022.) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu imaju odobren objekt (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 Natječaja

Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 200.000 EUR

Intenzitet javne potpore je do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu:

Od 6. rujna 2022. godine od 12:00 sati do 8. studenoga 2022. godine do 12:00 sati

Korisnik podnosi jedan zahtjev za potporu, nakon provedenih postupaka nabave.

Više o prihvatljivim aktivnostima i ostalim uvjetima natječaja na linku: https://www.apprrr.hr/podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/