Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 01.srpnja 2022. godine objavilo Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava – Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo.

Predmet objavljenog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija (uključujući ETS postrojenja kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju slijedeće razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija  (prema NKD 2007):

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

13

Proizvodnja tekstila

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

24

Proizvodnja metala

 

Iznos i intenzitet potpore:

Intenzitet potpore u odnosu na prihvatljive troškove, ovisno o veličini poduzeća i lokaciji

ulaganja, ne može prelaziti:

Regionalne potpore za ulaganje (GBER Čl. 14.) (Karta regionalnih potpora 2022.-2027.)

 Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %

 

 

mala

srednja

velika

 

 

HR02 Panonska Hrvatska,
HR06 Sjeverna Hrvatska

70

60

50

 

 
   

HR03 Jadranska Hrvatska

60

50

40

   

HR05 Grad Zagreb

55

45

35

   

Iznosi:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

  • iznos alokacije: 760.000.000,00 HRK (100.869.334,39 eura)
  • najniži iznos potpore: 750.000,00 HRK (99,542,10 eura)
  • najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK (995.421,06 eura)

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

  • iznos alokacije: 1.140.000.000,00 HRK (151.304.001,59 eura)
  • najniži iznos potpore: 2.000.000,00 HRK (265.445,62 eura)
  • najviši iznos potpore: 35.000.000,00 HRK (4.645.298,29 eura

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može imati samo jedan projektni prijedlog.

Projektni prijedlog se podnosi elektronički, putem eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je od 01. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati do 01. prosinca 2022. godine u 11:00 sati.

Više o Javnom pozivu možete pronaći na: https://mingor.gov.hr