HAMAG BICRO ponovno objavio financijski instrument Mali i mikro zajam za ruralni razvoj

Autor: LRA Belišće

 05.07.2022. Hamag Bicro objavio je financijski instrument “Mali zajam za ruralni razvoj” i „Mikro zajam za ruralni razvoj“ iz sredstava NPOO-a.

U okviru programa Investicijskih zajmova poduzetnicima su na raspolaganju zajmovi čiji je cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti MSP-a kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja. Namijenjeni su ulaganjima u osnovna sredstva kroz projekte zelene i digitalne tranzicije te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti te u obrtna sredstva do 30% ugovorenog zajma.

Mali zajam za ruralni razvoj

Zajmovi do 100.000,00 eura s kamatnom stopom od 0,1% za investicije u poljoprivredi.

Prihvatljiva je kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, gradnja i opremanja objekata, sadnja dugotrajnih nasada, nabavka životinja.

Obrtna sredstva do 30% traženog zajma.

Prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava.

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)

Mali zajam za ruralni razvoj

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Iznos

Od 25.000,01 EUR do 100.000 EUR

Kamatna stopa*

0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

Poček

Do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine, a do 60 mjeseci za ulaganja u nove višegodišnje nasade

Rok otplate

Do 10 godina uključujući poček, a do 12 godina uključujući poček za ulaganje u nove višegodišnje nasade i  za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti

Instrumenti osiguranja

Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Potpora

– De minimis, javna potpora

Namjena

– osnovna sredstva
– obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

 

Mikro zajam za ruralni razvoj

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)

Mikro zajam za ruralni razvoj

Ciljana skupina

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Iznos

Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa*

0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

Poček

Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate

do 5 godina uključujući poček, a do 7 godina uključujući poček za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti.

Instrumenti osiguranja

Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Potpora

De minimis, javna potpora

Namjena

– osnovna sredstva
– obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

 

Više možete saznati na linku:  https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/