Objavljen peti Natječaj za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Autor: LRA Belišće

Apprrr je 18.07.2022. na svojim stranicama objavila peti natječaj za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.)

Prije podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore korisnik je obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja.

Ako se kao dokaz plaćanja dostavlja Potvrda društva za osiguranje, u potvrdi mora biti jasno naveden plaćeni iznos u kunama i pravna ili fizička osoba koja je izvršila plaćanje.

Intenzitet javne potpore:  do 70 % prihvatljive premije osiguranja, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju i 40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju, u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

Rok za podnošenje zahtjeva: od 16:00 sati 25. srpnja 2022. godine do 16:00 sati 31. prosinca 2022. godine.