6. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 4.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

Autor: LRA Belišće

Dana 18. 08.2022. LAG Karašica objavila je 6. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 4.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

Prihvatljivi korisnici:

 • fizička (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt) i pravna osoba (trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije (registrirane kao trgovačko društvo/zadruga) priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to: a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 000 EUR     
 • b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće, ali ne smiju biti upisani u RPO nakon objave ovog Natječaja) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore, izuzev umirovljenika)
 • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
 • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama

Intenzitet potpore :

 • do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 • mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20% uz uvjete propisane LAG Natječajem.

Prihvatljivi troškovi:

 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu , poljoprivrednog gospodarstva, zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti, objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom; novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući
 • restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br.
 • 1305/2013 i/ili
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne

proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente ili licence
 • zaštita autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem
 • opći troškovi

Rok za podnošenje prijava: prijave na LAG Natječaj mogu podnositi od 5. rujna 2022. godine do 7. listopada 2022. godine.

Detalje možete pronaći na linku: https://lag-karasica.com/novosti/6-lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-tipa-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernzacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/