Poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja na raspolaganju zajmovi i jamstva za obrtna sredstva

Autor: LRA Belišće

Poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja na raspolaganju zajmovi i jamstva za obrtna sredstva koji se plasiraju putem HBOR-a i HAMAG-BICRO-a! Zajmovi i jamstva za osiguranje likvidnosti uslijed porasta troškova energije, utjecaja kriza i za pripremu sjetve.

Dostupni programi:

  1. HBOR: krediti i jamstva iz privremenog okvira za Ukrajinu

Ciljana skupina: Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove; Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju uzrokovane izravnim ili neizravnim učincima ruske agresije na Ukrajinu temeljem kriterija za procjenu učinaka krize (Izjava o utjecaju ruske agresije na Ukrajinu na poslovanje korisnika kredita).

Način kreditiranja: kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci; izravno kreditiranje – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

Iznos kredita:

Najniži mogući iznos pojedinog kredita: po modelu podjele rizika s poslovnom bankom – u pravilu 135.000 EUR* za HBOR-ov udio u kreditu / izravni krediti HBOR-a: 200.000 EUR.

Najviši iznos pojedinog kredita u kunskoj protuvrijednosti iznosa iznad 500.000 EUR odnosno kredit koji se odobrava temeljem odjeljka 2.3. Privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (SL C 131 l, 24.3.2022.)

Kamatna stopa:

– za razdoblje korištenja i prve tri godine otplate kredita: od 0,50% godišnje, fiksno, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti, instrumentima osiguranja kredita i cijeni raspoloživih izvora financiranja;

– za 4. i 5. godinu otplate kredita: od 2,00% godišnje, fiksna ili od 2,50% godišnje, fiksna, ovisno o HBOR- ovoj procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita, propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti, instrumentima osiguranja kredita i cijeni raspoloživih izvora financiranja.

HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 5 milijuna EUR ili više.

Rok korištenja: do 12 mjeseci.

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček do 1 godine.

  1. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, HBOR, HAMAG-BICRO:

2.1.Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Prihvatljivi korisnici kredita : poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti malog gospodarstva koji djeluju u sektoru šumarstva u sljedećim organizacijskim oblicima: OPG u sustavu PDV-a, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije), zadruga (uključujući proizvođačke organizacije).

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

Iznos kredita: 190.000 – 1.520.000 HRK (25.000 – 200.000 EUR) po kreditu, najviše 1.520.000 HRK po jednom poduzetniku.

Kamatna stopa: 0,5%

Rok korištenja: u pravilu do 6 mjeseci

Poček: do 12 mjeseci

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček do 12 mjeseci

Instrument osiguranja: Bjanko i obične zadužnice

2.2.Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Prihvatljivi korisnici:  poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a pripadaju kategoriji mikro/malih poduzetnika malog gospodarstva kao jedan od prihvatljivih organizacijskih oblika: OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te druga pravna osoba.

Iznos kredita: 1.000 – 25.000 EUR

Kamatna stopa: 0,5%

Rok korištenja: 3 mjeseca

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok otplate: do 3 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate

Instrument osiguranja: Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Više informacija možete pronaći na poveznici:

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/zajmovi-i-jamstva-za-osiguranje-likvidnosti-uslijed-porasta-troskova-energije-utjecaja-kriza-i-za-pripremu-sjetve/5689