JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA

Autor: LRA Belišće

FZOEU objavio je dana 28.09.2022 Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.
Predmet poziva: dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama.


Postojeća obiteljska kuća koja je prihvatljiva za ovaj Poziv je zgrada:
 koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji
 u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
− ima najviše 3 (tri) stambene jedinice,
− ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2
 Obiteljska kuća mora biti energetski certificirana energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):
– C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
– B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.


Iznos i intenzitet potpore:
Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura) odnosno:
 do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.


Rok za podnošenje zahtjeva:
Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati.
Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.
Obavijest o trajnom zatvaranju Poziva bit će javno dostupna putem mrežne stranice
Fonda www.fzoeu.hr.Više informacija na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=195