Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nagrada za najbolje poduzetničke ideje na području Osječko-baranjske županije

Autor: LRA Belišće

Predmet ovog Natječaja je podnošenje prijava za dodjelu nagrada za najbolje poduzetničke ideje na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini.

Poduzetnička ideja označava zamisao o ponudi konkretnih proizvoda ili usluga u skladu s potrebama kupca, radi stvaranja dobiti.

Za najbolje poduzetničke ideje dodijelit će se 12 novčanih nagrada i to:
– prva nagrada u iznosu od 15.000,00 kuna,
– druga nagrada u iznosu od 10.000,00 kuna,
– treća nagrada u iznosu od 7.000,00 kuna i
– devet nagrada u iznosu od 3.000,00 kuna.

Pravo prijave na Natječaj imaju:
– fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije i
– poduzetnici početnici, tj. obrti, trgovačka društva i zadruge koji nisu registrirani duže od godine dana na dan objave natječaja, a imaju sjedište na području Osječko-baranjske županije.

Sudionici na Natječaju uz prijavu za sudjelovanje na Natječaju podnose sljedeću dokumentaciju:
– fizičke osobe:
1. plan razrade poduzetničke ideje,
2. presliku osobne iskaznice,
3. uvjerenje o prebivalištu i
4. privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka,
– obrti, trgovačka društva i zadruge:
1. plan razrade poduzetničke ideje i
2. presliku obrtnice ili rješenja o upisu u sudski registar.

Prijava se podnosi prema obrascu i obrazlaže po uputi za izradu plana razrade poduzetničke ideje.
Svaki sudionik na Natječaj može prijaviti samo jednu poduzetničku ideju.

Prijave se po raspisanom Natječaju mogu podnositi najkasnije do 5. prosinca 2022. godine.
Obrasci prijave za Natječaj i upute za izradu plana razrade poduzetničke ideje nalaze se na internetskim stranicama Županije www.obz.hr