Javni poziv za stipendiranje učenika u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2022./23.

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo turizma i sporta 25.10 2022. godine objavilo je Javni poziv „Poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2022./23.- STIPENDIJE“

Prihvatljivi korisnici: pravne i fizičke (obrti) osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektima iz skupine hoteli i skupine kampovi, iz skupina restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga, hosteli iz skupine ostali ugostiteljski objekti ili turističkoj agenciji

Krajnji korisnici kojima se stipendija dodjeljuje mogu biti:

– učenici koji se obrazuju za rad u ugostiteljstvu i turizmu

– studenti koji se obrazuju za rad u ugostiteljstvu i turizmu

Iznos financiranja:

– ukupni iznos stipendije iznosi 2.000,00 kn po učeniku/studentu mjesečno.

– Ministarstvo odobrava 1.400,00 kuna, a poslodavac 600,00 kuna.

Učenici imaju pravo na stipendiju u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj godini, a zadnju primaju za lipanj u završnoj godini obrazovanja.

Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama (www.mints.gov.hr) Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom.

Zahtjev se podnosi na propisanim obrascima zahtjeva s traženim prilozima i dostavlja poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA RH

„Prijava na javni poziv – STIPENDIJE“

Prisavlje 14

10 000 ZAGREB

Istovremeno kompletnu skeniranu prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati elektroničkim putem na e-mail adresu stipendije@mints.hr .

Rok za podnošenje zahtjeva: Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 30. studenog 2022. godine.

Više detalja možete pronaći na linku:  https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181