Objavljen natječaj iz tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 27. listopada 2022. godine objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici:  a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

  1. b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 Natječaja.

Visina ja potpore po projektu: od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

Intenzitet potpore: 50%

– intenzitet se može povećati do 70% ako:

  1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

Prihvatljive aktivnosti:

  1. LOKALIZIRANO NAVODNJAVANJE – KAP PO KAP (PODZEMNO I PODPOVRŠINSKO) I MIKRORASPRSKIVAČI:

– sustav navodnjavanja kap po kap

– sustav navodnjavanja kap po kap s mogućnošću dodavanja hranjiva (fertirigacija ili fertigacija)

– mikrorasprskivači štapni

– mikrorasprskivači viseći

  1. NAVODNJAVANJE IZ ZRAKA KIŠENJEM I/ILI NAVODNJAVANJE (SAMOHODNIM) SEKTORSKIM RASPRSKIVAČIMA

nepokretni sustavi navodnjavanja kišenjem

– polupokretni sustavi navodnjavanja kišenjem

pokretni/prijenosni sustavi kišenjem

– samohodni uređaji za navodnjavanje

samohodna bočna kišna krila

samohodne kružne prskalice

samohodni sektorski raspršivači („tifon“ sustavi s kišnim krilima ili topovima)

samohodni automatizirani sustavi za linijsko navodnjavanje

samohodni automatizirani sustavi za kružno navodnjavanje 2A 4B

  1. VRSTA ZAHVATA (CRPLJENJA) VODE I SUSTAVI ZA CRPLJENJE I DOVOD VODE:

– akumulacija

– bunar

– cisterne/spremnici

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 11. studenog 2022. godine od 12:00 sati do 29. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.