Javni poziv Osječko-baranjske županije za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska Županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
Predmet Javnog poziva:
provedba postupka dodjele namjenskih financijskih sredstva za programe i projekte za unaprjeđivanje, očuvanje, zaštitu te poticanje i promicanje profesionalnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te
promicanje potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Županije u zemlji i inozemstvu, sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.
Poziv obuhvaćaju sljedeće djelatnosti i područja:
– djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom,
– knjižničnu djelatnost i nakladničku i knjižarsku djelatnost,
– muzejsku i arhivsku djelatnost,
– glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,
– dramsku i plesnu umjetnost,
– vizualnu umjetnosti i audiovizualnu djelatnost,
– interdisciplinarnu i novu umjetničku i kulturnu praksu i
– međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnost.
Prihvatljivi prijavitelji:
– samostalni umjetnici,
– umjetničke organizacije,
– ustanove u kulturi,
– udruge
– pravne i fizičke osobe koje provode programe i projekte u području kulture, odnosno koje su u odgovarajućem registru registrirane za djelatnost kulture i umjetnosti (udruge) odnosno koje su registrirane za kulturne djelatnosti koju prijavljuju (druge pravne osobe).
Rok za dostavu prijedloga je od 31. listopada do 30. studenoga 2022. godine.
Više informacija na linku: https://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku