Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 31. listopada 2022. godine, omogućila podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu putem AGRONET-a.
Cilj Programa je pružanje financijske pomoći proizvođačima sjemenskog kukuruza pogođenih krizom izazvanom ratom u Ukrajini.
Za potporu su prihvatljive proizvodne površine na kojima se proizvodi sjemenski kukuruz i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2022. godini. Minimalna površina pod sjemenskim kukuruzom iznosi 1,0 ha.
Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća.
Korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
a) upisani su u Upisnik poljoprivrednika
b) upisani u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena
c) podnijeli su Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod kukuruzom u 2022. godini,
d) imaju evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena kukuruza pri Hrvatskoj
agenciji za poljoprivredu i hranu za 2022. godinu
e) moraju imati uvjerenje o priznatom sjemenskom usjevu
Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 15. studenoga 2022. godine.