POZIV U NAJAVI: „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

Autor: LRA Belišće

Cilj poziva: jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Prihvatljivi prijavitelji:
Mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujući videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti.

Grupa A:
– Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
– Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Grupa B:
– Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
– Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
 
Iznos sredstava:
Grupa A (200.000.000,00 kn) = min 300.000,00 kn – max 7.500.000,00 kn
Grupa B (50.000.000,00 kn) = min 100.000,00 kn – max 1.400.000,00 kn