INNOVATION NORWAY JE OBJAVIO TREĆI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA – POVEĆANA KONKURENTNOST HRVATSKIH PODUZEĆA

Autor: LRA Belišće

Objavljen je 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa “Business Development and Innovation Croatia” koji financira poslovni rast i povećanje aktivnosti u postojećim tvrtkama (financiranje troškova putovanja je također moguće). Program se financira iz Norveškog financijskog mehanizma, a Upravitelj fonda je Innovation Norway.

Poziv je objavljen 23. studenoga 2022. godine i otvoren je do 31. siječnja 2023. godine (14 sati).

Alocirana sredstva za dodjelu  su:

  • Ukupni iznos dostupan za financiranje: 6.045.512 €
  • Shema pojedinačnih projekata: 5.045.512 €
  • Shema dodjele malih potpora za mala i srednja poduzeća 1.000.000 €

Stopa bespovratnih sredstava može varirati od 10% do 70 %, ovisno o vrsti dodijeljene državne potpore, veličini subjekta Prijavitelja, profitabilnosti projekta, općem financijskom stanju Prijavitelja i drugim elementima odredaba Uredbe koji su relevantni za dotični projekt. Prijavitelji zahtjeva ne bi trebali očekivati da će dobiti maksimalne stope bespovratnih sredstava u skladu s pravilima o državnim potporama.

Područja fokusa Poziva su Inovacija zelene industrije i Plavi rast.

Shema pojedinačnih projekata za područja fokusa Inovacije zelene industrije i Plavi rast

  • Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi, kako je definirano u Preporuci Komisije 2003/3611 te velika poduzeća, kod kojih javno vlasništvo ne prelazi 25%, registrirana kao pravne osobe u Hrvatskoj i djeluju u skladu s hrvatskim zakonskim propisima o trgovačkim društvima: Zakon NN 40/2019 (hrvatski Zakon o trgovačkim društvima). Prijavitelj mora biti registriran najmanje tri godine na datum krajnjeg roka ovih Natječaja.
  • Prihvatljivi partneri: Bilo koji privatni ili javni subjekt, komercijalni ili nekomercijalni, registriran kao pravna osoba u Državi darovateljici (Norveškoj) ili u Hrvatskoj.

Shema dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za MSP-ove (SGS 1) za područja fokusa Inovacije zelene industrije i Plavi rast

  • Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi, kako je definirano u Preporuci Komisije 2003/361, registrirani kao pravne osobe u Hrvatskoj i djeluju u skladu s hrvatskim zakonskim propisima o trgovačkim društvima: Zakon NN 40/2019 (hrvatski Zakon o trgovačkim društvima). Prijavitelj mora biti registriran najmanje godinu dana na datum krajnjeg roka ovih Natječaja.
  • Prihvatljivi partneri: Bilo koji privatni ili javni subjekt, komercijalni ili nekomercijalni, registriran kao pravna
    osoba u Državi darivateljici (Norveškoj) ili u Hrvatskoj.

Cjelokupni tekst Poziva dostupan je na hrvatskome jeziku na poveznici : https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-and-norway-grants/croatia/hr-innovation-3rd-call-text-hr.pdf 

Za više informacija posjetite: www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation