Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

Autor: LRA Belišće

Predmet ovoga Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: programi) udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija) iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu.

Pravo prijave za financiranje programa i projekata ima udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

– da je registrirana kao udruga u službenom registru, odnosno kao ustrojstveni oblik udruge sa svojstvom pravne osobe,

– da se projekt provodi na području Županije ili da u projektu sudjeluju udruge čije je registrirano sjedište na području Županije,

– da svojim radom promiče temeljne vrijednosti i načela djelovanja sukladno Povelji o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga,

– da svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro,

– da vodi transparentno financijsko poslovanje,

– da uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu i

– da uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te je podnijela izvješće o izvršenju programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju.

Namjena Raspoloživi iznos sredstava u eurima Mogući iznos potpore u eurima.

1. Za programe i projekte civilnih udruga iz područja skrbi o umirovljenicima i poboljšanja kvalitete života starih osoba 9.291,00 do 663,61.

2. Za programe i projekte vezane uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 5.309,00 do 1.327,23.

te za programe i projekte civilnih udruga romske manjine iz područja unaprjeđenja položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine.

3. Za programe i projekte civilnih udruga u organizaciji stambenih zajednica za mlade 6.636,00 do 3.981,68.

4. Za projekte socijalnih samoposluga civilnih udruga 13.272,00 do 3.981,68.

5. Za programe i projekte civilnih udruga iz područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama 3.982,00 do 3.981,68.

6. Za programe i projekte civilnih udruga- psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti 6.636,00 do 6.636,14.

7. Za programe i projekte civilnih udruga iz područja socijalne skrbi 26.545,00 do 2.654,46.

8. Za programe i projekte braniteljskih udruga proizišlih iz Domovinskog rata 53.089,00 do 6.636,14.

9. Za programe i projekte civilnih udruga iz područja zaštite zdravlja i okoliša 19.908,00 do 2.654,46.

10. Za programe i projekte iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda 23.890,00 do 663,61.

UKUPNO 168.558,00

Prijave se mogu podnijeti do 1. ožujka 2023. godine.