NatječajI za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“

Autor: LRA Belišće

POLJOPRIVREDNICI

Svrha Natječaja je dodjela potpore poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu i koji ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.1. ovoga Natječaja.

Cilj je ublažavanje učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti poljoprivrednika.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, koja sudjeluju u mjeri 10 i/ili 11 Programa u 2022. godini.

Paušalna potpora je u iznosu od 1.000 EUR do 15.000 EUR.

Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva:

 od 8. veljače 2023. od 12:00 sati do 15. veljače 2023. godine do 12:00 sati.

PODUZETNICI:

Svrha Natječaja je dodjela potpore MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu i koji ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.1. ovoga Natječaja.

Cilj je ublažavanje učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti MSP-ovima.

Prihvatljivi korisnici  su ekološki prerađivači u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća registrirani za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva.

Paušalna potpora u iznosu od 3.000 EUR do 25.000 EUR.

Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva:

 od 8. veljače 2023. od 12:00 sati do 15. veljače 2023. godine do 12:00 sati.

Sve detalje natječaja kao i njegove izmjene i dopune dostupne su na: https://www.apprrr.hr/mjera-22-izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-ucinkom-ruske-invazije-na-ukrajinu/