Javni pozivi za prikupljanje zahtjeva za investicijske kredite za financiranje EU projekata poljoprivrednika i kreditiranje proljetne i jesenske sjetve na području Osječko-baranjske županije

Autor: LRA Belišće

KREDITI ZA FINANCIRANJE EU PROJEKATA POLJOPRIVREDNIKA

KORISNICI KREDITA:

  • fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava odnosno u Registar poreznih obveznika
  • pravne osobe i obrti koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno Upisnik poljoprivrednika sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Osječko-baranjske županije, te koje imaju registriranu poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije

NAMJENA KREDITA:

Krediti za financiranje projekata koji su odobreni mjerama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

VISINA KREDITA:  do 100% iznosa investicije

KAMATNA STOPA:

Osječko-baranjska županija subvencionira dio redovne kamatne stope s 2 postotna poena godišnje, fiksno.

ROK ZA PRIJAVU: od 10. veljače 2023. godine do iskorištenja sredstava

KREDITIRANJE PROLJETNE I JESENSKE SJETVE

KORISNICI KREDITA:

  • fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava odnosno u Registar poreznih obveznika
  • pravne osobe i obrti koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno Upisnik poljoprivrednika sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Osječko-baranjske županije, te koje imaju registriranu poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije.

 NAMJENA KREDITA:

Krediti za financiranje:

  • nabave repromaterijala: sjeme, presadnice, zaštitna sredstva i gnojivo
  • vlastite proizvodnje poslovnih subjekata

VISINA KREDITA:

  • najniži iznos pojedinačnog kredita iznosi 2.654,45 eura
  • najviši iznos pojedinačnog kredita iznosi 66.361,40 eura

Konačnu odluku o odobrenju i visini kredita donosi Banka, ovisno o kreditnoj sposobnosti Korisnika kredita i kvaliteti projekta. Banka ima pravo odbiti kredit odnosno odobriti manji iznos kredita od odobrenog iznosa na Povjerenstvu.

KAMATNA STOPA:

Redovna kamatna stopa za Korisnike kredita: 5,00 % godišnje, fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita. Osječko-baranjska županija subvencionira dio redovne kamatne stope s 3 postotna poena godišnje, fiksno.

ROK ZA PRIJAVU: od 10. veljače 2023. godine do iskorištenja sredstava

Više informacija na: https://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku