Otvoreni natječaji u Klasteru 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo

Autor: LRA Belišće

Na temelju radnog programa za razdoblje 2023. – 2024. za područje Klastera 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo otvoreni su pozivi za prijavu projektnih prijedloga iz tri područja: Zagovarajmo demokraciju, Istraživanja i inovacije u području kulturne baštine i Uključivost u vremenima promjena za ukupno 26 tema. Rok za podnošenje prijava jest 14. ožujka 2023. godine u 17:00 sati.
 
Na temelju istog radnog programa otvoreni su pozivi za prijavu projektnih prijedloga iz područja (Odredište) Inovativno istraživanje Europske kulturne baštine i kulturne i kreativne industrije za ukupno dvije teme. Rok za podnošenje prijava jest 21. rujna 2023. godine u 17:00 sati.
 
Natječaj i uvjete prijave potražite na ovoj poveznici:
https://www.obzoreuropa.hr/natjecaji-pregled/otvoreni-natjecaji-klaster-2-kultura-kreativnost-ukljucivo-drustvo-2023-2024-2.

Klaster Kultura, kreativnost i uključivo društvo bavi se prioritetima Europske unije koji daju nov poticaj europskoj demokraciji, potiču gospodarstvo u interesu građana, pridonose digitalnoj tranziciji, promiču europski način života i snažniju Europu u svijetu, bolje upravljaju migracijama i mobilnošću te štite naše kulturno naslijeđe. Ovaj klaster doprinosi provedbi Ciljeva održivog razvoja UN-a od kojih mnogi imaju velik utjecaj na kulturu, kreativnost i uključivo društvo.

 
Europska unija podupire gospodarski rast koji osigurava visoku razinu socijalne zaštite i uključenosti te zajedničke vrijednosti uključujući demokraciju, ljudska prava i bogatstvo različitosti. Učinkovita integracija društvenih i humanističkih znanosti u sve klastere, uključujući misije i partnerstva, načelo je cijelog programskog ciklusa kao i ključni dio istraživanja i inovacija, posebno u pogledu dvostruke tranzicije (zelene i digitalne). Očekuje se da će poboljšana integracija društvenih i humanističkih znanosti u istraživačke projekte dovesti do jačeg utjecaja na društvo, većeg angažmana građana pa tako i njihove bolje budućnosti. Komplementarnost i sinergija ostvarivat će se i s drugim programima i financijskim instrumentima Europske unije kao što su Kreativna Europa, Erasmus+, Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, Digitalna Europa i brojni drugi.