OBŽ dodjeljuje potpore za manifestacije (potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju)

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija objavila je 01.ožujka Javni poziv za dodjelu potpora za manifestacije na području OBŽ u 2023.godini.

Potpora za manifestacije dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su povezane uz poljoprivrednu proizvodnju, promociju poljoprivrednih proizvoda, očuvanjem tradicije i kulturne baštine, kao i očuvanje ugroženih područja i biološke raznolikosti, a odnosi se na organizaciju ili sudjelovanje na sajmovima, smotrama, znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 2.654,46 eura godišnje.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama, a koji su nastali od 2. prosinca 2022. godine.

Korisnici potpore su jedinice lokalne samouprave, ustanove, znanstvene i obrazovne institucije, udruge registrirane za očuvanje tradicije i kulturne baštine te druge prave osobe.

Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2023. godine.

Više informacija o samom pozivu možete pronaći na linku:

https://www.obz.hr/images/javni_poziv_za_manifestacije_na_podrucju_obz_u_2023._poljoprivreda_i_ruralni_razvoj.pdf

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr