JAVNI NATJEČAJ za subvencioniranje kamata na stambene kredite u okviru projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija objavila je 10. ožujka 2023. godine Javni poziv za subvencioniranje kamata na stambene kredite u okviru projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”.

Prihvatljivi korisnici:

Sredstva za subvencioniranje kamate na kredit dodjeljuje se hrvatskim državljanima, bez obzira na godine života:

–  s prebivalištem na području Županije,

–  s radnim odnosom na području Županije,

–  koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita koje utvrđuje poslovna banka za kupnju stana ili kuće na području Županije,

–  koji ili čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u razdoblju od godine dana prije dana podnošenja zahtjeva za subvencioniranje kamate na kredit u vlasništvu, ili oni kao suvlasnici, nemaju stan, odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili u vlasništvu, odnosno oni kao suvlasnici,  imaju samo jedan stan ili kuću koji je u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koji prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće,

–  u čijem kućanstvu žive do dva člana, ako procijenjena vrijednost stana ili kuće koji ima u vlasništvu, ili je u vlasništvu njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, ili je u njihovom suvlasništvu, koji je u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko – tehnički uvjeti za život, a koji namjerava prodati radi kupnje većeg stana ili kuće, nije veća od 66.500,00 eura,

–  u čijem kućanstvu živi više od dva člana, ako procijenjena vrijednost stana ili kuće koji ima u vlasništvu, ili je u vlasništvu njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, ili je u njihovom suvlasništvu, koji je u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko – tehnički uvjeti za život, a koji namjerava prodati radi kupnje većeg stana ili kuće, nije veća od 135.000,00 eura,

–  za kupnju stana ili kuće procijenjene vrijednosti do 135.000,00 eura, a u slučaju kada u kućanstvu živi osoba s utvrđenim invaliditetom 80% i više za kupnju stana ili kuće procijenjene vrijednosti do 150.000,00 eura.

–   ako vrijednost stana ili kuće koji se prodaje nije veća od vrijednosti stana ili kuće koji se kupuje.

Na odobrene stambene kredite subvencionira se kamatna stopa od jednog postotnog poena, prvih deset godina otplate kredita, i to najviše do iznosa od 66.500,00 eura odobrenog kredita, pod uvjetom da je minimalni rok otplate kredita petnaest godina.

Podnošenje zahtjeva:

Zahtjev za odobravanje subvencije kamate na kredit u okviru projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva” podnosi se poslovnoj banci na propisanom obrascu. Uz zahtjev se prilaže dokumentacija navedena u prilogu obrasca zahtjeva. Propisani obrasci nalaze se na internetskim stranicama Županije www.obz.hr.

Sve informacije o Projektu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Osječko-baranjske županije, putem telefona 031/ 221-881 ili putem elektroničke pošte na e-mail gospodarstvo@obz.