Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Autor: LRA Belišće

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu, a provodi se kroz mjere Programa:

  1. Mjera A – Restorani
  2. Mjera B – Agencije
  3. Mjera C – Plovni objekti za krstarenje

Mjera A

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) koji imaju registriranu glavnu djelatnost po NKD-u 56.1 – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Prihvatljive aktivnosti: ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata, ulaganje u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga.

Iznos potpore: (6.000 EUR – 25.000 EUR)

Mjera B

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) koji imaju registriranu glavnu djelatnost po NKD-u 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)

Prihvatljive aktivnosti: ulaganje u zelenu tranziciju pružanja agencijskih usluga, ulaganje u digitalizaciju i unapređenje agencijskih usluga

Iznos potpore: (4.000 EUR – 8.000 EUR)

Mjera C

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) koji imaju registriranu glavnu djelatnost po NKD-u 50.10 – Pomorski i obalni prijevoz putnika

Prihvatljive aktivnosti: ulaganje u zelenu tranziciju „Plovnih objekata za krstarenje“

Iznos potpore: (6.000 EUR – 20.000 EUR)

 

Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 70% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova projekta.

Javni poziv otvoren je od 5. travnja do zaključno 5. svibnja 2023. godine do 16:00 sati.

Prijave se podnose isključivo online putem sustava eGrađani, na portalu eTurizam (TuRiznica): https://eturizam.gov.hr/

Više informacija i obrasce potražite na https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181