MRRFEU otvorilo javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između RH i BIH za 2023. godinu i za Program prekogranične suradnje između RH i RS za 2023. godinu

Autor: LRA Belišće

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične otvoreni su od 5. travnja 2023. do 5. svibnja 2023. te se u tom razdoblju mogu podnositi  prijave za financiranje sa svim potrebnim dokumentima.

Više informacija o pozivima kao i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na sljedećim poveznicama: