Euroklasteri za uspješne kreativne i kulturne industrije – Prvi poziv

Autor: LRA Belišće

Euroklasteri za uspješne kreativne i kulturne industrije otvorili su prvi poziv za financijsku potporu MSP-ovima iz kulturnih i kreativnih industrija. Projekt CREATHRIV-EU dodijelit će bespovratna sredstva za MSP-ove u kulturnim i kreativnim industrijama za projekte i aktivnosti koji se odnose na jedan od sljedećih izazova:

 1. Diverzifikacija proizvoda/usluga/sadržaja koji se temelje na digitalnim tehnologijama, posebno u sektoru kulturnih i kreativnih industrija baštine, arhiva i knjižnica.
 2. Podupiranje zelene tranzicije audiovizualnog i multimedijskog sektora te u izvedbenim umjetnostima.
 3. Premošćivanje nedostatka vještina kod radne snage u kulturnim i kreativnim industrijama i podupiranje većeg sudjelovanja žena.
 4. Povećanje poslovnih prilika internacionalizacijom i sinergijama duž i među lancima vrijednosti.

Rok za prijavu na poziv: do 2.5.2023., do 17,00h CET.

Očekivano trajanje sudjelovanja: aktivnosti moraju biti završene do 30.4.2024.

Prihvatljivi sektori:

 • baština, arhivi, knjižnice
 • audiovizualni i multimedijski, uključujući IT software i računalne usluge
 • knjige i tisak
 • vizualna umjetnost
 • izvedbene umjetnosti
 • obrazovanje.

Teritorijalna prihvatljivost: države članice EU-a, zemlje pristupnice EU, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati (odnosno sukladno dokumentu poziva).

Ukupni proračun poziva: 1.045.000 EUR.

Vrste dostupnih bespovratnih sredstava:

 1. Mali projekti – paušalni iznos od 5.000 EUR (savjetodavne usluge koje će pomoći MSP-ovima iz kulturnih i kreativnih industrija kako bi stvorili potrebne uvjete za njihovu konkurentnost).
 2. Pilot projekti suradnje – paušalni iznos od 20.000 EUR (za podupiranje zelene i/ili digitalne tranzicije kulturnih i kreativnih industrija).
 3. Potpore za putovanja –
 • Bespovratna sredstva za putovanja unutar EU-a – paušalni iznos od 1.500 EUR
 • Bespovratna sredstva za putovanja izvan EU-a – paušalni iznos od 5.000 EUR.

Podnošenje prijave putem https://www.f6s.com/creathrive-eufirstcall/apply

Poziv

Vodič za prijavitelje i obrazac za prijavu dostupni su na sljedećoj poveznici: https://drive.google.com/drive/folders/1zmqm-e-Oc7ZVg1YtkSJV2hNR-WlMNPJi?usp=share_link