Otvoren natječaj LIFE za 2023.

Autor: LRA Belišće

Riječ je o ukupno 14.8 milijuna eura koji su osigurani za projekte lokalnih jedinica, komunalnih društava i javnih ustanova.

LIFE info dani održat će se 16. i 17. svibnja, a više informacija o njima dobit ćete na web stranici programa LIFE Hrvatska.

  1. travnja otvoreni su sljedeći pozivi:

Projekti standardnih djelovanja (SAP-ovi): Priroda i bioraznolikost – 141 milijun € – rok za prijavu: do 6. rujna 2023.

Projekti standardnih djelovanja (SAP-ovi): Kružno gospodarstvo i kvaliteta života – 91 milijun € – rok za prijavu: do 6. rujna 2023.

Projekti standardnih djelovanja (SAP-ovi): Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama – 66 milijuna € – rok za prijavu: do 21. rujna 2023.

Strateški integrirani projekti (SIP-ovi): Klima i Okoliš – 83 milijuna € – rok za dostavu konceptnih sažetaka: do 5. rujna 2023.; puni projektni prijedlog: do 5. ožujka 2024.

Bespovratna sredstva za specifične neprofitne subjekte koji su potpisali Okvirni sporazum o partnerstvu  – 14 milijuna € – rok za prijavu: do 21. rujna 2023.

Replikacija tehničke pomoći – 6,5 milijuna € – rok za prijavu: do 27. srpnja 2023.

Projekti za adresiranje ad hoc zakonodavstva i prioriteta politika (PLP) – 15 milijuna € – rok za prijavu: do 7. rujna 2023.

Kojim pozivima još predstoji otvaranje?

  1. svibnja: Tehnička pomoć za pripremu SIP-ova i SNAP-ova – 950 000 € – rok za prijavu: do 7. rujna 2023.
  2. svibnja: Projekti za Prijelaz na čistu energiju – 99 milijuna € – rok za prijavu: do 16. studenog 2023.

Kako se mogu prijaviti?

Na Funding & Tenders portalu možete pronaći informacije o LIFE pozivu 2023. uz instrukcije za podnošenje svoje prijave.

Gdje mogu saznati više?

Više informacija o vrstama projekata koji se financiraju, datumima prijave i načinu prijave možete saznati na stranici Poziva za dostavu projektnih prijedloga LIFE 2023.

Dane 25. i 26. travnja CINEA održava godišnje EU LIFE Info dane za podršku potencijalnim prijaviteljima u procesu prijave. Prijaviti se za sudjelovanje možete na prethodnoj poveznici. Snimke će biti dostupne na stranicama CINEA-e uskoro nakon održavanja Info dana. Posebna virtualna info-sesija o specifičnostima Poziva za Prijelaz na čistu energiju održat će se 1. lipnja 2023.