OTVOREN NATJEČAJ ZA NOVE SKLADBE 2023.

Autor: LRA Belišće

Hrvatski sabor kulture uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH raspisuje javne i anonimne natječaje za 2023. godinu:

 

*Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim pjevačkim zborovima

Prijavljene skladbe:

– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti minimalno troglasne fakture
– moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
 moraju biti namijenjene izvođenju a cappella (bez instrumentalne pratnje)
– moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)

Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:

1. nagrada: 265,45 € (2.000,00 knbruto 2
2. nagrada: 199,08 € (1.500,00 kn) bruto 2

 

*Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim malim vokalnim sastavima

Prijavljene skladbe:

– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti minimalno troglasne fakture
– moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
– moraju biti namijenjene izvođenju malim vokalnim sastavima a cappella (bez instrumentalne pratnje) do maksimalno 16 pjevača
– moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)

Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti novčanu nagradu u iznosu od:

199,08 € (1.500,00 kn) bruto 2

 

*Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim tamburaškim orkestrima

Prijavljene skladbe:

– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti u trajanju od 3 do 4 minute
– maksimalni dopušteni sastav orkestra: Bis. 1., Bis. 2., Bis. 3., Brč. 1., Brč. 2., Brč. 3., E-Brč. 1. ( + ev. E-Brč.2), Člo. 1. ( + ev. Člo 2.), Bug., Brd.

Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:

1. nagrada: 597,25 € (4.500,00 kn) bruto 2
2. nagrada: 398,17 € (3.000,00 knbruto 2

 

*Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim puhačkim orkestrima

Prijavljene skladbe:

– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– trebaju biti usklađene sa specifikacijama A ili C kategorije koju je potrebno istaknuti na partituri (prilog 1., 2. i 3. – gledati samo specifikacije za A i C kategoriju)

Napomena: Prijavitelji novih skladbi za amaterske puhačke orkestre dužni su prijaviti radove koji su u skladu s Prilozima Natječaja: Prilog 1_Instrumentacija, Prilog 2_Glazbeni elementi i Prilog 3_Opsezi.

Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:

1. nagrada: 929,05 € (7.000,00 kn) bruto 2
2. nagrada: 663,61 € (5.000,00 kn) bruto 2

 


 

PRIJAVA ZA NATJEČAJ

Rok za dostavljanje prijava je 15. listopada 2023. godine. Prijava se dostavlja u digitalnom obliku putem SLUŽBENOG GOOGLE OBRASCA NA SLJEDEĆEM LINKU ➡️ PRIJAVA.

*Prijava dokumentacije u fizičkom obliku

U slučaju da niste u mogućnosti podnijeti prijavu u digitalnom obliku, prijavu je potrebno u fizičkom obliku poslati na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom:

Natječaj za nove skladbe – pjevački zborovi“
Natječaj za nove skladbe – mali vokalni sastavi“
Natječaj za nove skladbe – tamburaški orkestri“
                                      ILI
Natječaj za nove skladbe – puhački orkestri“

 

Prijava dokumentacije u fizičkom obliku mora sadržavati:

– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu (iznimno u čitkom rukopisu)koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

 


 

UVJETI NATJEČAJA

Slanjem skladbe na Natječaj autori jamče originalnost prijavljenog djela, da su isključivi nositelji autorskog prava te da djelo nije ranije ili za vrijeme trajanja ovog Natječaja bilo nagrađeno, javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne Natječaje Hrvatskog sabora kulture. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Slanjem skladbi na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjeteNagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture:

– isključivo i neograničeno trajno pravo izdavanja, iskorištavanja i distribucije, za cijeli svijet, u bilo kojem obliku te u neograničenom broju primjeraka,
– trajno pravo snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
– prve javne izvedbe,
– trajno pravo prijenosa putem radija, televizije i drugih digitalnih medija.

 

Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu.

Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u digitalnom obliku ili eventualno čitkom rukopisu po sklopljenom ugovoru.

 

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na 095/4621-737 ili glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u studenom 2023. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.