NOVI JAVNI POZIVI OBŽ

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija objavila je 02.svibnja 2023. godine sljedeće Javne pozive:

1.Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, obrti, trgovačka društva i zadruge u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća koji obavljaju djelatnost na tradicijski, odnosno umjetnički način, tj. koji posjeduju Uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Rok za prijavu: 16. svibnja 2023.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 3.981,68 eura i može se ostvariti jedanput tijekom proračunske godine.

 

2. Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Pravo prijave za korištenje potpore imaju pružatelji usluga u ugostiteljstvu i turizmu koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Rok za prijavu: do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2023. godine.

Potpora iznosi do 50% iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a najviše do iznosa od 1.327,23 eura i može se ostvariti jedanput tijekom proračunske godine

 

3. Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2023. godini

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma

Rok za prijavu: do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2023. godine.

Visina potpora može iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do iznosa od 6.636,14 eura i može se ostvariti jedanput tijekom proračunske godine.

 

Više o navedenim natječajima možete pronaći na stranicama Osječko-baranjske županije

https://www.obz.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr