Novootvoreni javni pozivi namijenjeni poduzetnicima na području OBŽ

Autor: LRA Belišće

Osječko – baranjska županija objavila je nove javne pozive namijenjene poduzetnicima na području OBŽ i to:

1. Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Potpora se dodjeljuje za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika, te učenika i studenata, a osobito za:

– pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,

– izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,

– organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika.

Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

– vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije,

– predavača,

– izrade, pripreme i tiskanja publikacija,

– usluga medija.

Potpore se temeljem ovog Javnog poziva ne dodjeljuju za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju poduzetničke potporne institucije te subjekti malog gospodarstva koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Rok za dostavu prijava je od 2. svibnja 2023. godine do utroška planiranih financijskih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 29. rujna 2023. godine.

2. Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za organizaciju i nastupe:

– na sajmovima i izložbama,

– na znanstveno-stručnim skupovima,

– na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

– najma i zakupa prostora,

– kotizacije,

– uvrštenja u sajamski katalog.

Potpore se temeljem ovog Javnog poziva ne dodjeljuju za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju subjekti malog gospodarstva i poduzetničke potporne institucije koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Županije.

Rok za dostavu prijava je od 2. svibnja 2023. godine do utroška planiranih financijskih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 29. rujna 2023. godine.

3. Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

– ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa i

– kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora.

Potpore se temeljem ovog Javnog poziva ne dodjeljuju za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 1.990,84 eura za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju prema NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva.

Rok za dostavu prijava je od 2. svibnja 2023. godine do utroška planiranih financijskih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 29. rujna 2023. godine.

Više o navedenim natječajima možete pronaći na stranicama Osječko-baranjske županije

https://www.obz.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr