DAN EUROPE

Autor: LRA Belišće

Danom Europe, koji se održava 9. svibnja svake godine slavi se mir i jedinstvo u Europi.

Naime, 09. svibnja 1950. Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Ovaj prijedlog, poznatiji kao “Schumanova deklaracija”, smatra se početkom formiranja onoga što je danas poznato kao Europska unija. Danas se deveti svibnja, uz himnu i zastavu, uzima kao europski simbol. Vijeće Europske unije je u Milanu 1985. godine donijelo odluku kojom se 09. svibanj obilježava kao “Dan Europe.”

Sretan Dan Europe!