Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu

Autor: LRA Belišće

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu.

Status: otvoren od 16. svibnja 2023. godine

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva 

Prihvatljive aktivnosti: Nositelji projekta, odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti i za projekte za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti.  Za navedene projekte ugovori moraju biti potpisani, odnosno rezultati službeno objavljeni tijekom 2023. godine ili tijekom 2022. godine (ako se aktivnosti provode najmanje šest mjeseci u 2023. godini).

Iznos potpore: Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2023. godini iznosi  1.246.200,00 eura. Postotak sufinanciranja udjela nositelja projekta odnosno partnera, koji se može odobriti od strane Ureda za udruge za projekte ugovorene u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj definiran je za svaki pojedini program i kreće se od 40% do 70%.

Rok za prijavu: do 31. listopada 2023. godine.

Natječaj pronađite na slijedećoj poveznici: https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2023/5672.

Za sve dodatne informacije obratite se Lokalnoj razvojnoj agenciji Grada Belišća, Vijenac S.H. Gutmanna 24,  putem telefona 031/358-241, ili e-maila: info@lra-belisce.hr.