Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Autor: LRA Belišće

Predmet Javnog natječaja je dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Dodjeljivat će se bespovratna namjenska sredstva potpora male vrijednosti za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i promotivne aktivnosti.

Sredstava za dodjelu potpora u ukupnom iznosu od 3.981.684 e

Iznos potpore:  Ukupna planirana vrijednost sredstava za dodjelu potpora iznosi 3.981.684 eura. Intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivog troška, a najviši iznos po korisniku je 100.000 eura za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja te proizvodno-poslovni objekt dok je taj iznos 30.000 eura za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 50.000 eura za promotivne aktivnosti. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Rok za podnošenje prijave: od  1. lipnja 2023. do 20. lipnja 2023. u 10:00 sati.

Natječaj pronađite na slijedećoj poveznici:  https://poljoprivreda.gov.hr/natjecaj/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnicima-koji-obavljaju-djelatnosti-prerade-drva-i-proizvodnje-namjestaja-na-podrucju-republike-hrvatske-za-2023/6181

Za sve dodatne informacije obratite se Lokalnoj razvojnoj agenciji Grada Belišća, Vijenac S.H. Gutmanna 24,  putem telefona 031/358-241, ili e-maila: info@lra-belisce.hr.