Objavljen otvoreni javni poziv za program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023.

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu.
 

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:

  • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica,
  • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik,
  • polaganja naučničkog ispita,
  • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika,
  • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

Iznos potpore:  Za provedbu Programa osiguran je iznos od 265.450,00 eura. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave se zaprimaju isključivo od 22.05.2023. godine do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2023. godine.

Natječaj pronađite na slijedećoj poveznici:  https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390.

Za sve dodatne informacije obratite se Lokalnoj razvojnoj agenciji Grada Belišća, Vijenac S.H. Gutmanna 24,  putem telefona 031/358-241, ili e-maila: info@lra-belisce.hr.