Osječko-baranjska županija objavila javni poziv za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini.

Autor: LRA Belišće

Dana 05.06.2023. godine Osječko -baranjska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Jedinice lokalne samouprave
  • Udruge i ustrojstveni oblici udruga (podružnice, ogranci, klubovi, društva i slično) 

Iznosi potpore:

Najviši iznos koji se može odobriti udrugama za kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene koji se odnosi na izgradnju i građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) iznosi do 10.000,00 eura po kapitalnom ulaganju.

Najviši iznos koji se može odobriti udrugama za kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene koji se odnosi na opremanje sportskih objekata i terena iznosi do 5.000,00 eura po kapitalnom ulaganju.

Najviši iznos koji se može odobriti jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene koji se odnosi na izgradnju i građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) iznosi do 50.000,00 eura po kapitalnom ulaganju.

Najviši iznos koji se može odobriti jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene koji se odnosi na opremanje sportskih objekata i terena iznosi 10.000,00 eura po kapitalnom ulaganju.

Javni poziv je otvoren od 5. lipnja 2023. godine do utroška sredstava planiranih za namjenu u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu, a najkasnije do 30. studenoga 2023. godine.

Više o natječaju možete pronaći na: https://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku