Natječaj za programe udruga iz područja ovisnosti za 2023. godinu

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo zdravstva objavilo je Natječaj za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu s ciljem unapređenja provedbe učinkovitih programa prevencije, resocijalizacije te smanjenja štete, odnosno programa koji se provode u području smanjenja potražnje droga.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje djeluju u nekom od prioritetnih područja raspisanih Natječajem, dok partneri na projektu mogu biti druge udrugama, socijalne zadruge, odgojno-obrazovnom ustanove, javne ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Natječaj se raspisuje za sljedeća prioritetna područja:

P1. PREVENCIJA OVISNOSTI

P1.A Programi prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama

  • Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 13.200,00 eura, a najviši 39.800,00 eura po jednom programu po jednoj godini provedbe programa.

P1.B Programi prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)

  • Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 13.200,00 eura, a najviši 46.450,00 eura po jednom programu po jednoj godini provedbe programa.

P2. RESOCIJALIZACIJA OVISNIKA O ALKOHOLU, DROGAMA, KOCKANJU I NOVI TEHNOLOGIJAMA

  • Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 13.200,00 eura, a najviši 19.900,00 eura po jednom programu.

P3. PROGRAMI SMANJENJA ŠTETA

  • Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 13.200,00 eura, a najviši 79.600,00 eura po jednom programu po jednoj godini provedbe programa.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 800.000,00 EUR na godišnjoj razini, udruga može od nadležnog ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Rok za dostavu prijava na Natječaj je 12. srpnja 2023. godine.

Više informacija o Natječaju možete potražiti na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva