Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2023. godinu

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo poljoprivrede dodjeljuje financijsku potporu za programe i projekte udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost javnog poziva: 132.723,00 EUR. Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Prihvatljivi prijavitelji: Udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Javnog poziva koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su sve dolje navedene aktivnosti:

  1. osiguranje visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora
  2. podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti)
  3. provođenje evaluacije programskih aktivnosti

Rok za dostavu prijava: 19. srpnja 2023.

 Natječaj pronađite na slijedećoj poveznici:

https://poljoprivreda.gov.hr/dokumenti/10

Za sve dodatne informacije obratite se Lokalnoj razvojnoj agenciji Grada Belišća, Vijenac S.H. Gutmanna 24,  putem telefona 031/358-241, ili e-maila: info@lra-belisce.hr.