NOVI JAVNI POZIVI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Autor: LRA Belišće

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je nekoliko novih javnih poziva namijenjenih projektima gospodarenja otpadom, te razvoju infrastrukture za punjenje električnih vozila.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA BIOOTPADA (OTPADA OD HRANE) U DOMOVIMA ZA STARIJE I DOMOVIMA ZA DJECU

Predmet poziva: Dodjela sredstava fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada(otpada od hrane)

Prihvatljivi prijavitelji: Domovi za starije osobe I domovi za djecu

Ukupno raspoloživ iznos sredstava: 280.000,00 EUR.  

Sredstava pomoći dodjeljuju se domovima koji mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 28.000 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom. (stope sufinanciranja su 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji)

Rok za prijavu: do iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, najkasnije do 31.12.2023.

Link:  https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=208

JAVNI POZIV ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE

Predmet poziva: dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju na parkiralištima zgrada javnog sektora, koji ispred svojih zgrada imaju više od 20 parkirališnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: tijela javnog sektora: subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost već obavljaju poslove koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S)) te pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti

Ukupno raspoloživ iznos sredstava: 5.000.000,00 EUR.

Za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji Fond će dodjeljivati sredstva u iznosu do najviše 20.000, 00 EUR.

Rok za prijavu: do iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, najkasnije do 31.12.2023.

Link: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=211