LAG Karašica objavila natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Autor: LRA Belišće

LAG Karašica objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Prihvatljivi prijavitelji:

– jedinica lokalne samouprave

– trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

–  javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

– udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

– vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

– lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa

Iznos potpore:

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om).

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 40.000 EUR

Intenzitet potpore:

  • do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinicelokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu, a to su: n/p
  • do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinicelokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu, a to je područje grada Našice
  • do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. Skupinu, a to su područja općina: Bizovac, DonjaMotičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Punitovci, Podravska Moslavina i Viljevo i gradova: Belišće, Donji Miholjac i Valpovo

Prijave projekata podnose se od 15. srpnja 2023. godine, a najkasnije do 15. rujna 2023. godine.

Više o samom natječaju možete pronaći na linku:

7. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

Za sve dodatne informacije obratite se Lokalnoj razvojnoj agenciji Grada Belišća, Vijenac S.H. Gutmanna 24, putem telefona 031/358-241, ili e-maila: info@lra-belisce.hr.