Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023. godinu

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo poljoprivrede je 10. kolovoza 2023. objavilo Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023., vrijedan ukupno 2,1 milijun eura.

Prihvatljivi podnositelji prijave:

  • mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07.i 72/07.) registrirani za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja
  • Poduzetnici koji su preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda / primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvarili proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala
  • Poduzetnici koji su ostvarili pozitivan financijski rezultat u 2022. godini
  • Poduzetnici koji imaju najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2022. i srpnju 2023. (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu)
  • Poduzetnici koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
  • Poduzetnik koji ne pripada kategoriji „Jedan poduzetnik“ niti je povezana osoba s davateljem ponude / troškovnika

Intenzitet potpore:  70 % od ukupno prihvatljivog troška.

Iznosi potpore: Najviši iznos po korisniku je 100.000 eura za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja te proizvodno-poslovni objekt dok je taj iznos 30.000 eura za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 50.000 eura za promotivne aktivnosti. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Rok za podnošenje prijave počinje teći 21. kolovoza 2023. u 10:00 sati i traje do 4. rujna 2023. u 10:00 sati.

Ostali uvjeti prihvatljivosti kao i drugi detalji natječaja dostupni su na poveznici:  https://poljoprivreda.gov.hr/drugi-javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnicima-koji-obavljaju-djelatnosti-prerade-drva-i-proizvodnje-namjestaja-na-podrucju-republike-hrvatske-za-2023/6362