Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava poljoprivredne proizvođače koji imaju štetu u 2023. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na prinosu poljoprivrednih kultura da je Vlada Republike Hrvatske donijela Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe komisije (EU) br. 2022/2472, koja se bave biljnom proizvodnjom.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  2. b) imati štetu od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na prinosu poljoprivrednih kultura
  3. c) nemaju osiguran usjev od prirodne nepogode za koju su prijavili štetu od prirodne nepogode u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

Korisnici mjere 17. Programa ruralnog razvoja – Osiguranje usjeva, životinja i biljaka – ako su osigurani od posljedica prirodnih nepogoda iz ovog Programa za kulturu za koju su prijavili štetu u Registru šteta od prirodnih nepogoda nisu prihvatljivi za potporu u okviru ovog Programa.

Potpora iz ovoga Programa dodjeljuje se korisnicima koji ispunjavaju uvjete Programa u iznosu najviše 50% od ukupno prijavljene štete od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini u Registru šteta od prirodnih nepogoda za svakog pojedinog korisnika.

Najmanji pojedinačni iznos potpore iz Programa po korisniku iznosi 50,00 eura, a najveći 10.000,00 eura.

Postupak dodjele i isplate potpore:

Koristeći podatke iz Registra šteta od prirodnih nepogoda, Ministarstvo poljoprivrede provodi i uspostavlja analitiku i popis korisnika potpore provjerom sljedećih podataka:

– o upisu u Registar šteta od prirodnih nepogoda za štetu od prirodne nepogode u 2023. godini na prinosu poljoprivrednih kultura

– o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

– da nemaju osiguran usjev od prirodne nepogode za koji su prijavili štetu od prirodne nepogode u Registru šteta od prirodnih nepogoda.