Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.

Autor: LRA Belišće

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

 • P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
 1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
 2. b) Lokalni i regionalni programi za mlade
 3. c) Mladi i održivi razvoj zajednice 
 4. d) Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju
 • P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
 1. a) Informativni centri za mlade
 2. b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
 3. c) Centri za mlade
 • P.3. Mladi u ruralnim sredinama
 • P.4. Prevencija nasilja nad i među mladi
 • P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Poziv je otvoren od 08. rujna do 09. listopada 2023. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 1.865.250,00 eura.
 
Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr

Više informacija na https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2023/6865