Nova kreditna linija za poljoprivrednike: Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo poljoprivrede je osiguralo sredstva za novu kreditnu liniju namijenjenu financiranju obrtnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Navedena kreditna linija provodi se u suradnji s APPRRR i HBOR-om u svrhu financiranja likvidnosti poduzetnika u poljoprivredi i preradi čije je poslovanje pogođeno ruskom agresijom na Ukrajinu.

Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatska banka za obnovu razvitak usuglasili su izmjene i dopune Sporazuma o financiranju kojima su se stvorili preduvjeti za pokretanje nove kreditne linije. Nova kreditna linija namijenjena je financiranju likvidnosti poduzetnika u poljoprivredi i preradi čije je poslovanje narušeno posljedicama ruske agresije na Ukrajinu a čime se osigurava kontinuitet u financiranju potreba za obrtnim sredstvima.

Ugovaranje kredita moguće je do zaključno s 31. prosinca 2023. godine.

Prihvatljivi krajnji primatelji mogu realizirati do najviše dva kredita do ukupne vrijednosti od 250.000,00 EUR u svrhu financiranja obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranja tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostali opći troškovi tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).

Sve informacije o novoj kreditnoj liniji možete pronaći na stranicama: https://www.hbor.hr/obrtna-sredstva-za-poljoprivredu-i-preradu-1075/1075