Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2023. godini

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2023. godini.

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze aktivnosti i poslovi vezani uz sljedeće: 

  • obavljanje osnovne djelatnosti
  • izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti
  • priprema i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola
  • provedba programa popularizacije znanosti
  • članstvo u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima.

Financijska potpora dodjeljuje se za pokriće sljedećih vrsta troškova:

  • troškovi hladnog pogona potrebnih za obavljanje osnovne djelatnosti 
  • troškovi grafičkog oblikovanja, obrade i pripreme tekstova, tiska, materijala, uređivanja i administracije u svrhu objavljivanja znanstvene i stručne periodike koja se redovito izdaje 
  • troškovi organizacije i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola na kojemu se iznose najnovije znanstvene i stručne spoznaje 
  • troškovi organizacije i održavanja neprofitnih programa i događaja kojima se promiče znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici 
  • troškovi plaćanja članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima.

Rok za podnošenje zahtjeva je 03. studenoga 2023. godine.

Više informacija na https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financijsku-potporu-radu-znanstvenih-i-znanstvenostrucnih-udruga-u-2023-godini/5802