Natječaj “Najbolje iz Hrvatske” za sufinanciranje sportskih projekata

Autor: LRA Belišće

KONZUM plus d.o.o. pokreće i provodi natječaj „Najbolje iz Hrvatske“ u sklopu kojeg se sufinanciraju odabrani sportski projekti kojima se podržava poticanje djece na bavljenje sportskim aktivnostima, obnova sportskih terena, kompleksa ili objekata, organizacija dugoročnih sportskih programa u kojima mogu sudjelovati djeca, odlazak na neko važno natjecanje i slično.

Natječaj je namijenjen isključivo pravnim osobama, odnosno sportskim klubovima i sportskim udrugama u Republici Hrvatskoj, čiji su korisnici djeca predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Natječaj je aktivan od 26. listopada do 23. studenoga 2023. godine.

Svi odabrani projekti moraju biti završeni najkasnije do kraja mjeseca lipnja 2024. godine.

 Ukupni fond natječaja iznosi 50.000 eura / 376.725 kuna. KONZUM plus d.o.o. će kroz natječaj podržati projekte s maksimalno 5.000 eura / 37.672,50 kuna po projektu.

Prijavitelj projekta mora biti pravna osoba, odnosno udruga ili sportski klub registriran u Republici Hrvatskoj i sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 KATEGORIJE PROJEKATA ZA KOJE SE MOGU TRAŽITI NOVČANA SREDSTVA:

sportski projekti kojima se podržava poticanje djece na bavljenje sportskim aktivnostima,

projekti kojima se kroz sport doprinosi poboljšanju svakodnevnog života djece (npr. sprječavanje marginalizacije dječjih skupina, poticanje socijalizacije djece, i slično),

obnova sportskih terena / kompleksa / objekata,

organizacija dugoročnih sportskih programa u kojima mogu sudjelovati djeca,

odlazak na neko važno regionalno ili svjetsko natjecanje, a na kojem se može ostvariti rezultat važan za cijelu zajednicu ili sport pojedinačno,

druge aktivnosti iz područja sporta.

Prijavitelj projekta može tražiti novčana sredstva primjerice za opremanje sportskih objekata (sportska oprema, rekviziti, pomagala, itd.), izgradnja, sanacija i / ili adaptacija sportske infrastrukture (obnova igrališta, dvorana, izgradnja novih sportskih objekata, itd.), odlazak na sportsko natjecanje (putni troškovi i smještaj djece i odgovornih osoba u pratnji, kotizacije za sudjelovanje, itd.), iniciranje i provedba sportskih projekata (npr. uvođenje, organizacija sportskih programa za djecu, itd.) i ostali projekti kojima se na bilo koji način doprinosi poticanju djece na bavljenje sportskim aktivnostima ili je u okviru prethodno navedenih kategorija za koje se mogu tražiti novčana sredstva.

Prijavitelj projekta ne može tražiti novčana sredstva za potrebe redovnog poslovanja organizacije (npr. režije, komunalne troškove, plaće i ostale troškove osoblja, redovne putne troškove osoblja, honorare i slično) ili bilo koju drugu stavku koja se ne uklapa u gore navedene kategorije projekata za koje se mogu tražiti novčana sredstva.

Prijavitelj može prijaviti projekt koji je već u tijeku u trenutku objave natječaja, a koji završava do 30. lipnja 2024. godine ili koji će se provoditi u razdoblju od dana objave natječaja do 30. lipnja 2024. godine.

KRITERIJI EVALUACIJE PRIJAVLJENIH PROJEKATA

BROJČANI PARAMETRI PROJEKTA (npr. broj upisane djece u odnosu na veličinu lokalne zajednice, ostvareni rezultati u zadnje tri godine, način financiranja prijavitelja i projekta (omjer prihoda: lokalna samouprava, donacije/sponzorstva, članarine itd. – dajemo prednost onima koji se financiraju iz članarina (trošak roditelja))

POTENCIJAL DALJNJEG RAZVOJA PROJEKTA U ODREĐENOM VREMENSKOM RAZDOBLJU (npr. u broju sudionika, širenju područja djelovanja)

DUGOROČNOST PROJEKTA (radi li se o jednokratnom projektu, projektu koji će se ponavljati u budućnosti ili o projektu koji ima trajnu vrijednost)

DODATNI POKAZATELJI PROJEKTA (bilo koji drugi pokazatelj za koji prijavitelj projekta smatra da je to dodana vrijednost projekta)

PROMOCIJA SURADNJE (jasno navesti na koji način prijavitelj odabranog projekta planira promovirati ostvarenu zajedničku suradnju i kojim kanalima (npr. na društvenim mrežama, internetskim stranicama, lokalnim medijima)).