Natječaj „Poslodavac prijatelj obitelji“ u 2023. godini

Autor: LRA Belišće

Središnji državni ured za demografiju i mlade i ove godine dodjeljuje priznanje „Poslodavac prijatelj obitelji“ u četiri kategorije: mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

Priznanje se dodjeljuje s ciljem podrške i isticanja društveno odgovornog poslovanja kod poslodavaca koji prepoznaju direktnu povezanost usklađenog obiteljskog života s radnim potencijalom i učinkom svojih zaposlenika.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća upisana u Sudski registar i Obrtni registar Republike Hrvatske, a prijava će se smatrati potpunom ako prijavitelj uz ispunjeni mrežni upitnik, najkasnije do 31. prosinca 2023. godine Središnjem državnom uredu putem elektroničke pošte na adresu poslodavac@demografijaimladi.hr dostavi potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga ne stariju od 15 dana od dana prijave (ispunjavanja mrežnog upitnika) te od strane odgovorne osobe potpisanu i ovjerenu Izjavu o istinitosti podataka navedenih u mrežnom upitniku.

Izjava o Istinitosti i vjerodostojnosti podataka je dostupna na poveznici.

Obrazac za prijavu na natječajni postupak dodjele Priznanja ”Poslodavac prijatelj obitelji” u 2023. godini dostupan je od 1. do 31. prosinca 2023. godine na poveznici Mrežni upitnik – Poslodavac prijatelj obitelji 2023. 


Za sva dodatna pitanja obratite se na poslodavac@demografijaimladi.hr