Objavljen natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju “58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja“.

Prihvatljivi korisnici su poduzeća u sektoru vina (vinarije, fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom i prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 7.822.750,00 eura. Minimalni iznos potpore po projektu iznosi 5.000 eura, dok maksimalni iznos potpore po projektu iznosi:

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi:

a) 1.500.000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća

b) 750.000 eura za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura

c) 550.000 eura za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna eura i više.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 22. siječnja 2024. godine od 12:00 sati do 01. ožujka 2024. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju možete potražiti na mrežnoj stranici APPRRR-a.