Obavijest poljoprivrednicima koji će podnositi Jedinstveni zahtjev za potporu za 2024. godinu

Autor: LRA Belišće

Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Strateški plan) definirane su intervencije te uvjeti prihvatljivosti koje korisnici potpora moraju ispuniti kako bi ista bila isplaćena.

Odredbe iz Strateškog plana, prenijete su u Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu (Pravilnik za 2024.) koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 157/23..

U odnosu na 2023. godinu, u Pravilnik za 2024. ugrađene su odredbe izmjena Strateškog plana koje je Europska komisija odobrila 7. prosinca 2023. godine.

Kako bismo korisnicima potpora skrenuli pozornost na novosti koje ih očekuju u 2024 godini na poveznici navodimo neke od važnijih izmjena dok Pravilnik za 2024. godinu možete pronaći na poveznici Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu.