JAVNI POZIV za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

Autor: LRA Belišće

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava za odobravanje sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2024. godini kojima se sufinanciraju kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene.

Pod kapitalnim ulaganjima u sportske objekte i terene iz prethodnog stavka podrazumijeva se izgradnja, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih objekata i terena.

Program koji se odnosi na kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene prvenstveno služi kao podrška održivom razvoju sporta i neovisan je o svim ostalim programima. Sredstvima za kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene nastoji se sve sportske aktivnosti popratiti i pomoći sufinanciranjem infrastrukture koja je u sportskom segmentu života vrlo važan čimbenik.

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu, za kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene planirana su sredstva u visini od 400.000,00 eura.

Najviši iznos koji se može odobriti udrugama za kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene koji se odnosi na izgradnju i građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) iznosi do 10.000,00 eura po kapitalnom ulaganju.

Najviši iznos koji se može odobriti udrugama za kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene koji se odnosi na opremanje sportskih objekata i terena iznosi do 5.000,00 eura po kapitalnom ulaganju.

Najviši iznos koji se može odobriti jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene koji se odnosi na izgradnju i građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) iznosi do 50.000,00 eura po kapitalnom ulaganju.

Najviši iznos koji se može odobriti jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene koji se odnosi na opremanje sportskih objekata i terena iznosi 10.000,00 eura po kapitalnom ulaganju.

Svakom prijavitelju može se odobriti sufinanciranje jednog kapitalnog ulaganja u sportske objekte i terene u okviru Javnog poziva.

Pravo prijave za odobravanje sredstava za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene imaju udruge i ustrojstveni oblici udruga (podružnice, ogranci, klubovi, društva i slično) sa svojstvom pravne osobe (u daljnjem tekstu: udruge) koje provode sportske aktivnosti na području Osječko-baranjske županije i jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije na čijem se području provode sportske aktivnosti.

Pravo prijave imaju udruge koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su registrirane kao udruge u službenom registru, odnosno kao ustrojstveni oblik udruge (podružnica, ogranak, klub, društvo i slično) sa svojstvom pravne osobe,
 • da im je registrirano područje djelovanja Osječko-baranjska županija,
 • da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu,
 • da su upisane u Registar sportskih djelatnosti i registrirane za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu,
 • da su upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
 • da vode transparentno financijsko poslovanje,
 • da se kapitalno ulaganje u sportske objekte i terene provodi na području Osječko-baranjske županije,
 • da uredno ispunjavaju obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu,
 • da uredno ispunjavaju obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora te da su podnijeli izvješće o izvršenju projekta sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju,
 • da nemaju dvostruko financiranje za istu vrstu troškova kapitalnog ulaganja i
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak.

Pravo prijave imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da vode transparentno financijsko poslovanje,
 • da se kapitalno ulaganje u sportske objekte i terene provodi na području Osječko-baranjske županije,
 • da uredno ispunjavaju obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu,
 • da uredno ispunjavaju obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora te da su podnijeli izvješće o izvršenju projekta sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju i
 • da nemaju dvostruko financiranje za istu vrstu troškova kapitalnog ulaganja.

Javni poziv je otvoren od 15. siječnja 2024. godine do utroška sredstava planiranih za tu namjenu u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu, a najkasnije do 30. studenoga 2024. godine. 

Detaljnije možete pogledati na: https://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku