Poziv dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te centrima za odgoj i obrazovanje za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2024. godinu

Autor: LRA Belišće

Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za dječje vrtiće, osnovne i srednje škole. Korisnici ovoga programa su djeca od tri godine i učenici od šest do osamnaest godina. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja i zajedničkom ulaganju u područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini. Ruksak (pun) kulture zajednički je pothvat obrazovnog i kulturnog sektora na nacionalnoj i lokalnoj razini, a pritom su uključene sve županije i općine.

Zainteresirani dječji vrtići, škole i centri za odgoj i obrazovanje dužni su iskazati interes ispunjavanjem obrasca na poveznici u Pozivu za iskazivanje interesa te slanjem Izjave ravnatelja/ice o sudjelovanju u programu Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi u 2024. godini na elektroničku adresu: ruksak-pun-kulture@mzo.hr, najkasnije do 11. veljače 2024. godine.

Planirana financijska sredstva: 265.500 eura godišnje

Detaljnije možete pogledati na: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/5962