Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji u 2024. godini

Autor: LRA Belišće

Predmet ovoga Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji  iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu.

Pravo prijave za financiranje programa i projekata ima udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

–           da je registrirana kao udruga u službenom registru, odnosno kao ustrojstveni oblik udruge sa svojstvom pravne osobe,

–           da se projekt provodi na području Županije ili da u projektu sudjeluju udruge čije je registrirano sjedište na području Županije,

–           da svojim radom promiče temeljne vrijednosti i načela djelovanja sukladno Povelji o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga,

–           da svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro,

–           da vodi transparentno financijsko poslovanje,

–           da uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu i

–           da uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te je podnijela izvješće o izvršenju programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju.

Za financiranje prioritetnih područja koja su predmet ovoga Javnog poziva raspoloživa su sredstva kroz sljedeće programe:

 

Rbr.

Namjena

Raspoloživi iznos sredstava u eurima

Mogući iznos potpore u eurima

1.

Skrb o umirovljenicima i kvaliteta života starih osoba

9.290,00

do 660,00

2.

Programi za Rome i unaprjeđenje položaja djece pripadnika Romske nacionalne manjine

5.310,00

do 1.320,00

3.

Sufinanciranje troškova stambenih zajednica za mlade

6.640,00

do 3.980,00

4.

Sufinanciranje projekata socijalnih samoposluga

13.270,00

do 3.980,00

5.

Radna okupacija osoba s intelektualnim poteškoćama

3.980,00

do 3.980,00

6.

Psihosocijalna podrška obiteljima djece i  djeci oboljeloj od malignih bolesti

6.640,00

do 6.630,00

7.

Razvoj civilnog društva u području socijalne skrbi

26.550,00

do 2.650,00

8.

Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga

58.090,00

do 5.310,00

9.

Za financiranje/sufinanciranje programa i projekta civilnih udruga iz područja zaštite zdravlja i okoliša

26.540,00

do 2.650,00

10.

Za programe i projekte iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda

23.890,00

do 664,00

 

UKUPNO

180.200,00

 

Prijave se mogu podnijeti do 1. ožujka 2024. godine.

Više o samom natječaju kao i dokumentaciju možete pronaći na stranica OBŽ https://www.obz.hr/index.php/oglasnik/natjecaji-i-javni-pozivi